Giuseppe Spataro

Spataro GiovanniT'appresi una volta

T'appresi una volta
di un mondo di favola ...
Entrambi,
viviamo oggi la realtà
del giorno che muore
certi,
che s'apra alla vita
più radioso il domani.
Immutato ti serbo
l'affetto di allora.


CRUCOLI D'ALTRI TEMPI
(manifestazione promossa dal Professore)
BENVENUTI a Voi tutti, CRUCOLESI e NON, che avete voluto onorarci della Vostra presenza,che Vi consente comunque di partecipare alla recita a soggetto di Crucoli d'Altri Tempi".
Usi,costumanze, modi garbati, far cortese, spiccato umorismo, ironia, lazzi ... e Joghi 'e guagnuni che teneansi in piazza e ... 'nti stritti e vineddri di rughi...
Un grazie al Signor Sindaco che ha consentito di fruire del Salotto Cittadino.
Per stare nel tema mi piace riportare da "Racioppi" di Emanuele Di Bartolo:

'A GGHIAZZA
Eccu 'a strata chi scinna: ccá mmerzu Santulía
e ccadi mmerz 'u Fossu d'a casa d'i Vitali;
l'irtu d'u Municipiu ... su^ sempi tali e quali
comu sunu restati dintr'a ‘ra mente mia!
'I setti larghi ‘e petra - e, tra nu settu e n'atru,
mintutì 'e longu e longu,'i ferri d'a ringhera
chi jetta subb'i casi picculi nta Scaccera
disposti ntornu ntornu a fari nu requatru.
Ricota gghjazziceddra, ‘u coru d'u paisu!
... D'a prima porta a destra zzu Cicciu: 'a Sattoria
Mastru Linardu Còmitu...appressu 'a spezzeria ...
Mastru Arbàciu... 'a putiga d'u nannu Muntagnisu ...
Pascalu Riggiu… e,subba,d'a posta li dui finestri… appressu 'e mastru Gesaru ‘a casa ccu ‘ra loggia... sutta,para d'avértiri 'i vàttiti d'a fròggia
'e Franciscu Jentilu chi marteddria valestri...
A 'ri setti seduti chin'è chi cc'è vicinu ?
Don Pascalu Poliddru e don Pascalu Metta
chi subb'i gammi appoggia ‘ra piccula cascetta
ccu l'oru a sei carati...don Titu...zzu Petrinu...
'u Mastru Arturu... Géniu... Scatubbu ccu guagnuni
ricoti a roddra ntornu ... Carrantonu... Rizzeru... e, petturutu, 'u tisu Sínnicu e Cavaleru
ccu ‘mmanu nu mazzettu ‘e juri d'i barcuni...
Manuele ‘e Cicala ... Tumasu d'a Fesilia...
.., 'A musica sonava, a maJu, 'mmenzu a ssa gghjazza...
Facìa Linardu Bossu  ‘cca ‘mmenzu, sempi ‘a frazza...
cca ‘mmenzu s'appicciava ‘ru focu d'a vijìlia...
torna all'inizio del contenuto